Համագործակցություն ԿՈՆՎԵՐՍ բանկի հետ

Համագործակցություն ԿՈՆՎԵՐՍ բանկի հետ

Իննթեք ընկերության ՀԴՄ սարքերի ձեռքբերման համար ԿՈՆՎԵՐՍ բանկի կողմից տրամադրվող վարկի պայմաններն են՝
0% տոկոսադրույք
Ժամկետ 3-24 ամիս
10% կանխավճար
Վարկառուի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ անձնագիր և սոց քարտ, ID Քարտ կամ կացության քարտ։