Համագործակցություն ԷՎՈԿԱ ԲԱՆԿԻ հետ

Համագործակցություն ԷՎՈԿԱ ԲԱՆԿԻ հետ

ԷՎՈԿԱ ԲԱՆԿԻ կողմից տրամադրվում է վարկ` Inntech ընկերության հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման համար: Պայմաններն են՝ 21.5% տոկոսադրույք Ժամկետ 12-36 ամիս Վարկի գումար 50.000 - 3.000.000 ՀՀՀ դրամ
Վարկառուի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ անձնագիր և սոց քարտ, ID Քարտ կամ կացության քարտ։