Համագործակցություն ԷՎՈԿԱ ԲԱՆԿԻ հետ

ԷՎՈԿԱ ԲԱՆԿԻ կողմից տրամադրվում է վարկ` 𝐈𝐧𝐧𝐭𝐞𝐜𝐡 ընկերության հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման համար: Պայմաններն են՝
𝟐𝟏.𝟓% տոկոսադրույք
Ժամկետ 𝟏𝟐-𝟑𝟔 ամիս
Վարկի գումար 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 - 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 ՀՀ դրամ
Վարկառուի կողմից ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ անձնագիր և սոց քարտ, ID Քարտ կամ կացության քարտ։