Վաճառք

ՀԴՄ սարքերը վաճառվում են և՛ կանխիկ, և՛ ապառիկ։ Վաճառքն իրականացվում է ինչպես առցանց, այնպես էլ գրասենյակում։

Վերանորոգում

ՀԴՄ սարքերի վերանորոգումն իրականցվում է անվճար մեր մասնագետների կողմից:

Կարգաբերումներ

Սարքի կարագաբերումները իրականացվում են ինչպես մասնագետի այցի, այնպես էլ առցանց եղանակով:

Առաքում

Ընկերությունն իրականացնում է ՀԴՄ սարքերի ԱՆՎՃԱՐ առաքում Երևան քաղաքում։

Ինտեգրում

ՀԴՄ սարքն ինտեգրվում է ցանկացած արտաքին ծրագրի հետ՝ Lan սարքավորման և WiFi եղանակներով։

Հաճախորդի անձնական էջ

Հաճախորդն իր անձնական էջի միջոցով կարող է տեսնել իր ՀԴՄ սարքերը, վճարումները, հաշվեկշիռը և փաստաթղթերը։