Կարգաբերումներ

Սարքի կարագաբերումները իրականացվում են ինչպես մասնագետի այցի, այնպես էլ առցանց եղանակով: