Ինտեգրում

ՀԴՄ սարքն ինտեգրվում է ցանկացած արտաքին ծրագրի հետ՝ Lan սարքավորման և WiFi եղանակներով։