Հաճախորդի անձնական էջ

Հաճախորդն իր անձնական էջի միջոցով կարող է տեսնել իր ՀԴՄ սարքերը, վճարումները, հաշվեկշիռը և փաստաթղթերը։