Ինտեգրում

Հդմ սարքն ինտեգրվում է ցանկացած արտաքին ծրագրի Lan սարքավորման և wi-fi եղանակներով։