Կարգաբերումներ

Սարքի կարագաբերումները իրականացվում են ինչպես մասնագետի այցի, այնպես էլ առցանց եղանակով: Առցանց իրականացնում ենք անվանափոխություն, հասցեափոխություն, ակտիվացում(վերագրանցում)։