Վաճառք

Castels Technology Co. Ltd. Չինական ընկերության հսկիչ-դրամարկղային մեքենաները նորագույն սերնդի են և համապատասխանում են միջազգային տեխնիկական չափանիշներին ու ՀՀ Կառավարության առ 05.10.2017թ. N 1318-Ն որոշման պահանջներին, ունեն անհպում քարտային վճարումների հնարավորություն։

  • Կանխիկ վաճառք
  • Ապառիկ վաճառք
  • Մաս-մաս վճարում